Dyddiad A 'Doll

Deliwr awdurdodedig doliau rhyw realistig

Mae Dateadoll.dk yn ddeliwr awdurdodedig doliau rhyw realistig. Rydyn ni wedi ysbrydoli'r Gogledd pan wnaethon ni gyflwyno'r doliau rhyw poblogaidd tebyg i bobl Ffeiriau Byd Erotig. Rydym yn dal i helpu mwy a mwy i fyw allan eu ffantasïau drwg, o'r cwpl i breswylydd y man preswyl.

Mae Lovedolls yn degan rhyw o'r radd flaenaf sy'n parhau i fod â diddordeb cynyddol ac nid lleiaf i'r farchnad broffesiynol yn y sector gofal ac iechyd, gan ei bod wedi dod yn fwyfwy amlwg bod teganau rhyw nid yn unig yn degan rhyw moethus, ond y gellir ei ddefnyddio hefyd fel offeryn. at y diben mwy proffesiynol.

Ers diwedd haf 2016, rydym wedi canolbwyntio ar werthu doliau rhyw o ansawdd uchel, cariadon
a nawr hefyd robotiaid rhyw.

TPE chwe dol

Prynu cariad realistig a chael profiad rhyw realistig
Dewch o hyd i'r ddol rhyw sy'n eich ffitio'n berffaith

Os byddwch chi'n troi babanod silicon a rhifau drwg, mae gennym ni ddigon ohono. Mae gan bob un o'n doliau rhyw agoriad llafar, fagina ac rhefrol, felly gallwch chi gael yr ysgogiad rydych chi ei eisiau yn unig.

Yn DateaDoll.dk dim ond doliau rhyw realistig yr ydym yn eu gwerthu a ni hyd yn oed y deliwr rhataf o ddoliau rhyw go iawn, gan frandiau fel WM Doll, gwneuthurwr doliau rhyw mwyaf blaenllaw'r byd, ac YL Doll, sy'n dod yn iawn ar ôl.

Gyda ni fe welwch ddetholiad mawr o ddoliau rhyw am brisiau rhad, a gyda mwy na 5000 o gyfuniadau gwahanol yn sicr mae gennym ddol rhyw at eich dant. Os ydych chi'n chwilio am bartner ar gyfer rhyw neu adloniant wrth y bwrdd bwyta, mae hyn hefyd yn bosibl gyda dol rhyw go iawn gan DateaDoll.dk.

Mae'r rhan fwyaf o'n doliau rhyw yn gastiau o gyrff benywaidd go iawn, y tu allan a'r tu mewn. Mae gan bob un o'n doliau rhyw Vagina sy'n gast uniongyrchol o fenyw go iawn a'ch gwarant chi yw y bydd eich holl ddisgwyliadau'n cael eu cyflawni am brofiad rhyw realistig.

P'un a yw'n well gennych bodis llawn llawn, casgen fach ddigywilydd, blondes, brunettes, Asiaid, merched tywyll, neu unrhyw beth arall, mae gennym ni un sy'n sicr o'ch taro.

Ydych chi'n colli partner rhyw neu a oes gennych chi ffantasi ddrwg o weld eich partner gyda menyw arall?
Felly prynwch eich dol rhyw realistig yn dateadoll.dk a byw eich ffantasi ddrwg neu ei ddefnyddio yn ystod foreplay drwg gyda'ch cariad, gwraig neu ŵr.

Defnyddiwch y ddol lle bynnag y dymunwch, pryd bynnag y dymunwch ac mewn unrhyw sefyllfa!

Llongau am ddim a chludiant synhwyrol a dienw ar draws pob ffin

Gallwch chi anfon eich cynnyrch i'r union gyfeiriad rydych chi ei eisiau, ledled y byd.
Rydym yn cynnig dosbarthiad am ddim i'r drws ac rydym yn sicrhau bod eich danfoniad yn cyrraedd mewn pryd.

Darllenwch fwy am ddosbarthu yma.

Doliau rhyw TPE dilys mewn ansawdd moethus

Mewn marchnad sydd â diddordeb cynyddol mewn doliau rhyw, rydym yn gweld mwy a mwy o ddelwyr ledled y byd yn gwerthu doliau rhyw ffug tebyg i frandiau gwreiddiol fel WM ac YL Dolls. Mae hyn yn aml yn cael ei adlewyrchu yn y pris, sydd fel arfer yn llawer is na'r hyn y gellir prynu brandiau gwreiddiol ar ei gyfer, a'r ansawdd, sy'n aml yn wael iawn ac a allai gynnwys carcinogenau.

Dim ond doliau rhyw wedi'u gwneud o ddur gwrthstaen a TPE y mae Dateadoll.dk yn eu gwerthu.
TPE yw'r enw cyffredin ar
elastomer thermoplastig, a elwir hefyd yn rwber thermoplastig. Nid yw TPE yn amsugno dŵr ac nid yw'n niweidiol i bobl. Pan fydd wyneb y model yn cael ei drin, mae bron yn teimlo fel croen dynol. Darllenwch fwy am ddeunydd a strwythur y ddol trwy glicio yma.

CYFLWYNO GORAU

21 diwrnod

CYFLWYNO TRAFOD

CYFLWYNO DIOGEL AC ANONYMOUS

GWASANAETH CWSMERIAID

POB DYDD +45 36 96 72 52