DYDDIAD DOL

dod o hyd a dol rhyw realistigsy'n eich ffitio'n berffaith a chael profiad rhyw realistig

Mae gennym ddetholiad cyfyngedig ond unigryw o'r brandiau gorau ar y farchnad, ac CHI felly yn sicr o dderbyn dol rhyw o'r ansawdd uchaf, ac am brisiau gorau'r farchnad - ledled y byd.

Mae prynu dol rhyw o ddyddiad dol yn hawdd ac yn gyfleus, ac mae gennym warant pris ar ddoliau rhyw o bob math.

Defnyddiwch y ddol, y tegan rhywøjet, neu'r sbectol VR - ble, pryd ac mewn unrhyw safle!

(Posibilrwydd o godro, dildo a rheolydd sy'n gweithio gyda'r sbectol VR)

 

Doliau rhyw gan swyddog irontech ac inferno #Corvidfree footer 1

GWARANTIAETH PRIS
Trwy gydol y siop

Mae Date a Doll yn cynnig gwarant pris ar BOB doliau rhyw yn Ewrop a'r UD

CYFLWYNO AM DDIM
Dosbarthu ar wahân

Dosbarthu cyflym ac am ddim
i pecynnau arwahanol

CWSMERIAID A TAW
Wedi'i gynnwys

TAW ac arferion wedi'i gynnwys.
Y pris a welwch yw'r pris rydych chi'n ei dalu!

BYWCHAT
24 / 7

Mae croeso i chi ysgrifennu atom trwy'r Sgwrs Fyw.
Byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl.

Pwy yw Date a Doll?

Siop we erotig o Ddenmarc yw Date a Doll gyda ffocws ar werthu doliau rhyw, lle dylai pawb deimlo bod croeso iddynt. Rydym yn gwerthu ystod eang o ddoliau rhyw ac yn cynghori ar bopeth o'r dewis o ddoliau rhyw, buddion doliau rhyw, a'u defnyddio. Pan fyddwch chi'n siopa yn Date a Doll, rydych chi nid yn unig yn cael cynhyrchion o safon gan y gwneuthurwyr cymwys gorau - rydych chi hefyd yn cael tywyswyr, danfon am ddim - mewn pecynnau synhwyrol, a thrwy bob pris gwych.

Yn Date a Doll, mae gennym lawer iawn o wybodaeth o fewn doliau rhyw, yr ydym am ei drosglwyddo ichi pan fyddwch yn chwilio am rywbeth a all wirioneddol gyfoethogi'ch cariad a'ch bywyd rhywiol gyda chynnwys newydd a drwg.

Yn ein siop we fe welwch fwy na 650 o ddoliau rhyw gwahanol, mewn gwahanol feintiau, siapiau corff ac ethnigrwydd. Dewiswch rhwng bronnau mawr a bach, neu dyluniwch eich dol rhyw unigryw eich hun. Os dewiswch e.e. brand fel WM Doll, yna gallwn gynnig mwy na 5000 o gyfuniadau gwahanol i chi.

Yn Date a Doll fe welwch y brandiau mwyaf yn y byd i gyd

Ar y silffoedd rhithwir fe welwch ddetholiad mawr o'r brandiau mwyaf a mwyaf adnabyddus yn y byd i gyd. Felly, rydych chi bob amser yn sicr o gael doliau o ansawdd pan fyddwch chi'n archwilio ein hystod eang o ddoliau rhyw ar gyfer menywod, dynion a chyplau.

Yn Date a Doll, ni yw'r unig rai yn Ewrop i gynnig gwarant pris ar bob doliau rhyw

Os ydych chi'n ei chael hi'n rhatach mewn manwerthwr arall, byddwn o leiaf yn cyfateb i'r pris hyd at 30 diwrnod ar ôl y pryniant. darllenwch fwy am warant prisiau yma.
Gallwch chi deimlo'n hollol ddiogel trwy siopa gyda ni, a gallwch chi fod 100 y cant yn siŵr mai'r eitem rydych chi'n ei harchebu yw'r eitem rydych chi'n ei derbyn hefyd. Pe bai'n digwydd yn yr achos gwaethaf eich bod yn derbyn eitem anghywir, byddwn yn anfon un newydd atoch heb unrhyw gost.

Ac yma daw (efallai) y gorau ..

O'r blaen, roedd cael doliau rhyw yn fuddsoddiad eithaf drud, ond mae'r poblogrwydd cynyddol wedi gwneud doliau rhyw yn fwy fforddiadwy. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed i ddoliau rhyw sy'n cael eu cynhyrchu mewn silicon premiwm, ac sydd yn aml yn sylweddol ddrytach na doliau rhyw o ansawdd uchel sy'n cael eu cynhyrchu mewn TPE o'r ansawdd uchaf.

Yn Dateadolls.com gallwch brynu doliau rhyw am lai na 8000 kroner, neu 1300 USD, ac mae hynny'n cynnwys cludo!

Mae rhai manwerthwyr yn gwerthu doliau rhyw mor rhad fel ei bod yn rhy dda i fod yn wir.

A phan mae rhywbeth yn rhy dda i fod yn wir, ydy, mae fel arfer, ond yn Date a Doll rydym am sicrhau bod POB dol rhyw a werthir o'n platfform yn ddilys, ac felly rydym yn treulio llawer o amser yn adolygu'r gwneuthurwr i wirio bod y gwneuthurwr yn byw hyd at y farchnad Ewropeaidd, yn ogystal â bod â'r tystysgrifau cywir, ac sydd ymhlith y gorau o ran ansawdd a gwydnwch!

Ydych chi wedi cael eich twyllo ac wedi derbyn dol rhyw "ffug"?

Ydych chi wedi prynu dol rhyw yn rhywle heblaw yn Date a Doll, ac yn meddwl eich bod wedi cael eich twyllo, ac wedi derbyn dol rhyw ffug. Er enghraifft. o WM Doll, yna byddwn yn hapus i'ch helpu i wirio'ch model. Mae'r rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr yn labelu eu modelau gyda rhif cyfresol sy'n hawdd ei wirio.

Rydym yn argymell eich bod yn prynu'ch dol rhyw gan ddeliwr awdurdodedig, ac yn annog pobl i beidio â phrynu o lwyfannau mawr, fel Amazon, neu Ebay, gan mai dyma'n aml lle rydych chi'n derbyn doliau rhyw o ansawdd gwael, a'r achos gwaethaf yn niweidiol, ac yn cynnwys alergenau.

Diogelwch yw'r flaenoriaeth gyntaf, a gyda ni gallwch fod 100% yn siŵr eich bod yn derbyn y cynnyrch go iawn. Gofynnwch i'r gwneuthurwr!

Am wybod sut deimlad yw cael rhyw gyda dol rhyw?

Os nad ydych eto wedi cael rhyw gyda dol rhyw, yna dylech roi cynnig arni, oherwydd mae'n teimlo'n union fel y peth go iawn. Mae'r edrychiad yn golygu llawer, ond felly hefyd y tu mewn. A dyna pam mae gan bob doliau rhyw fagina wedi'i dylunio fel menyw go iawn sy'n defnyddio technoleg 3D. Yna, nid yw'n dod yn fwy realistig