CÔD BLACK-FRIDAAY-PROMO-CODE
Sexy-doll-videos-and-pictures-of-all-dolls-from-date-a-doll

Gwerthu doliau rhyw o ansawdd uchel

Canolbwyntiwch ar werthu doliau rhyw premiwm

Yn Date a Doll, mae gennym ffocws 100% ar werthu doliau rhyw premiwm. Mae dewis eang o ddoliau rhyw benywaidd a doliau rhyw gwrywaidd yn ei gwneud hi'n hawdd i chi ddod o hyd i'r ddol rhyw rydych chi'n chwilio amdani. rydym ni, sef rhannu'r holl ddoliau rhyw yn wahanol gategorïau doliau rhyw sy'n rhoi cyfle aruthrol i chi siopa'n benodol, yn amrywio o uchder doliau, i faint y fron, a'r brandiau doliau rhyw diweddaraf. Darganfyddwch y nifer o opsiynau dewis, fel doli rhyw Affricanaidd, Cawcasaidd neu ddol rhyw Asiaidd.

Prynu dol rhyw yn hawdd yn Date a doll

Fel cwsmer Dyddiad dol yn Date a Doll gallwch chi bob amser deimlo pwysau 100% y cant pan fyddwch chi'n siopa gyda ni. Rydym yn ddelwyr awdurdodedig o'r holl frandiau rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw yma gyda ni, ac rydyn ni bob amser yn cael ein hardystio gan gynhyrchion y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn y gronfa ddata o dan ddelwyr ardystiedig. Mae'n fenter newydd sy'n eich sicrhau chi fel cwsmer, felly gallwch chi deimlo 100 y cant yn hyderus nad yw'ch cynnyrch yn cynnwys cemegolion gwenwynig, a welir yn aml mewn doliau rhyw o ansawdd gwael, neu gopïau uniongyrchol sydd ymhell islaw pris gwreiddiol y farchnad.

Gweler adolygiadau cwsmeriaid

Ian N Henriksen
Ian N Henriksen
2020-10 15-
Adolygiad wedi'i gadarnhau
Helo yno. Fy enw i yw Ian. Rwyf wedi cael profiad canon yn delio â pherson gwych o'r enw Kim. Daw Kim o DateADoll. Mae Kim a minnau wedi cael canon a bargen wych ar y Doll wych hon. Rwyf wedi archebu a thalu. Gallaf argymell yn gryf y dylid cysylltu â Kim. Mae yna wasanaeth go iawn yma.
Lars Vingborg
Lars Vingborg
2020-09 23-
Adolygiad wedi'i gadarnhau
Helo! Fy enw i yw Lars A phrynais ychydig yn ddrwg o ddol Wm 108cm yn Date a Doll. Rwy'n hapus iawn yn ei gylch. Mae'n hawdd ei drin. Rwy'n ei ddefnyddio pan fyddaf yn gorniog.
Dimitri slogovan
Dimitri slogovan
2020-09 17-
Adolygiad wedi'i gadarnhau
Roedd gwasanaeth da Cannon a Kim o dateadoll mor ddefnyddiol o ran fy mhrynu. Roedd rhai pethau yr oeddwn yn ansicr yn eu cylch Ond mae kim yn fy helpu yn gyflym iawn trwy fy nghwestiynau. Gallaf argymell dyddiadadoll yn fawr os ydych chi'n colli cariad / tegan yno gartref
Kenneth Hansen
Kenneth Hansen
2019-06 11-
Adolygiad wedi'i gadarnhau
Roedd y gwasanaeth yn dda iawn a Kim o Dateadoll o gymorth mawr.

Brandiau doliau rhyw sy'n gwerthu orau

Doll WM
Doll YL
Doll Ai Tech
Doli Abei
Doll AD

Os byddwch chi'n troi babanod silicon a rhifau drwg, mae gennym ni ddigon ohono. Mae gan bob un o'n doliau rhyw agoriad llafar, fagina ac rhefrol, felly gallwch chi gael yr ysgogiad rydych chi ei eisiau yn unig.

Yn DateaDoll.dk dim ond doliau rhyw realistig yr ydym yn eu gwerthu a ni hyd yn oed y deliwr rhataf o ddoliau rhyw go iawn, gan frandiau fel WM Doll, gwneuthurwr doliau rhyw mwyaf blaenllaw'r byd, ac YL Doll, sy'n dod yn iawn ar ôl.

Gyda ni fe welwch ddetholiad mawr o ddoliau rhyw am brisiau rhad, a gyda mwy na 5000 o gyfuniadau gwahanol yn sicr mae gennym ddol rhyw at eich dant. Os ydych chi'n chwilio am bartner ar gyfer rhyw neu adloniant wrth y bwrdd bwyta, mae hyn hefyd yn bosibl gyda dol rhyw go iawn gan DateaDoll.dk.

Mae'r rhan fwyaf o'n doliau rhyw yn gastiau o gyrff benywaidd go iawn, y tu allan a'r tu mewn. Mae gan bob un o'n doliau rhyw Vagina sy'n gast uniongyrchol o fenyw go iawn a'ch gwarant chi yw y bydd eich holl ddisgwyliadau'n cael eu cyflawni am brofiad rhyw realistig.

P'un a yw'n well gennych fynwes fawr, casgen fach ddrwg, blondes, brunettes, Asiaid, merched tywyll, neu rywbeth hollol wahanol, mae gennym un sy'n sicr o gael y sioc i chi

Ydych chi'n colli partner rhyw neu a oes gennych chi ffantasi ddrwg o weld eich partner gyda menyw arall?
Felly prynwch eich dol rhyw realistig yn dateadoll.dk a byw eich ffantasi ddrwg neu ei ddefnyddio yn ystod foreplay drwg gyda'ch cariad, gwraig neu ŵr.

Defnyddiwch y ddol lle, pryd ac mewn unrhyw sefyllfa!

Gwarant pris ar BOB doliau rhyw

DOLIAU RHYW GWERTHU GORAU

Prynu dol rhyw realistig a chael profiad rhyw realistig
Dewch o hyd i'r ddol rhyw sy'n eich ffitio'n berffaith

 

GWARANTIAETH PRIS

Yn Date a Doll, mae gennym warant pris ar bob dolig rhyw. Mae hyn yn golygu, os dewch chi o hyd i'r un model gyda'r un nodweddion ar wefannau eraill, yna rydyn ni'n cyfateb i'r pris + 5% yn ychwanegol! Darllenwch fwy yma am warant prisiau ar ddoliau rhyw

CYFLWYNO AM DDIM

Gyda ni, mae gennych yr opsiwn o ddosbarthu doliau rhyw maint bywyd am ddim os ydych chi'n byw yn UDA, Ewrop, Asia, Awstralia a De America. Darllenwch fwy am gludo am ddim o dan amodau masnachu.

CWSMERIAID A TAW A GYNHWYSIR

Rydym yn cynnig TAW a threth tollau wedi'i chynnwys i'n cwsmeriaid, sy'n golygu na chodir ffi arnoch am dderbyn eich eitem. Y pris a welwch yw'r pris rydych chi'n ei dalu. Dim byd arall.

MYNEGAI PERTHNASOL

Er mwyn sicrhau bod eich pecyn mewn dwylo da, rydym wedi cysylltu ein hunain â rhai o'r cludwyr mwyaf fel DHL, UPS a FedEx.

GWERTHU UNIONGYRCHOL

Rhoddir pob archeb yn uniongyrchol gyda'r gwneuthurwr, sy'n gost-effeithiol. Yn wahanol i fanwerthwyr eraill sy'n gwerthu doliau ffug rhad, gallwn warantu doliau rhyw go iawn o'r brandiau mwyaf.

ANSAWDD UCHEL

Dyddiad ffocws Doll ar ansawdd. Gwneir ein doliau rhyw
yn unol â safonau rhyngwladol caeth, a dol
mae ansawdd yn cael ei wirio cyn ei anfon

Y BRANDS DOL RHYW MWYAF

Rydym wedi dewis y brandiau mwyaf cydnabyddedig â llaw ar y farchnad, ac felly dim ond ychydig o frandiau sydd wedi'u dewis yn ofalus y byddwch yn dod o hyd iddynt. Gyda mwy na 600 o ddyluniadau doliau rhyw gwahanol, rydym yn cynrychioli ystod eang o ddiwylliant, oedran a chyfeiriadedd.

DOLAU GENUINE WEDI EU GWARANTU

Yn y farchnad ar-lein, mae mwy o fanwerthwyr nag y byddech chi'n meddwl. Maen nhw'n hoffi defnyddio lluniau sy'n edrych fel doliau WM Doll ac YL i ddrysu. Dyddiad deliwr doliau rhyw realistig ardystiedig Doll, ac felly gallwch ddarllen am ardystiad Date a Doll yma.

EICH GWYBODAETH BERSONOL

Dyddiad mae dol yn anfon eich pecyn mewn pecynnau anhysbys a chyfrinachol. Yn ogystal, rydym yn defnyddio cysylltiad SSL, fel y gallwch chi siopa'n ddiogel ti

RHEOLI ANSAWDD

Mae ein tîm asesu ansawdd yn gwerthuso pob manylyn i sicrhau ei fod yn cwrdd â holl safonau'r diwydiant cyn i ni anfon eich dol rhyw. Byddwch hefyd yn derbyn lluniau o'r cynnyrch gorffenedig cyn ei anfon.

CEFNOGAETH CHAT 24/7

Mae ein cefnogwyr ar gael y rhan fwyaf o'r dydd trwy'r blwch sgwrsio, ac os nad ydym ar-lein ar hyn o bryd, byddwn yn ymateb trwy. E-bostiwch o fewn 4 awr.

GWASANAETH CWSMERIAID BOB DYDD 10-22

Mae'r farchnad ar-lein yn llawn o fanwerthwyr sy'n gwerthu dol ffug gyda chemegau gwenwynig. Dyna pam mae Date a Doll yn ddeliwr ardystiedig doliau rhyw realistig, a gallwch ddarllen am ardystiad Date a Doll yma

DOLAU RHYW TPE

DOLIAU RHYW GWERTHU GORAU YN 2020